Danas je gotovo nemoguće odrediti precizne granice između oflajn i onlajn prostora. Onlajn prostor predstavlja prirodnu ekstenziju okruženja u kome živimo, pri čemu svaka aktivnost u oflajn režimu može dobiti svoju onlajn refleksiju i obrnuto.

Osim kategorizacije po osnovu individualnih preferencija, internet korisnike možemo posmatrati i kao heterogenu masu koja je sposobna da preduzme i realizuje široki spektar aktivnosti.  Ova pojava opisuje se terminom crowdsourcing a njeni rezultati u pojedinim situacijama mogu nadmašiti one koje dobijamo klasičnim pristupom u kome se obraćamo pojedinačnim ekspertima ili organizacijama. 

Razvijajući komunikacione strategije bazirane na crowdsourcing metodologiji omogućujemo pristup online sredinama u kojima dolazi do ekspresije kolektivnog znanja koje se stimuliše, usmerava a potom i pretvara u struktuirane i merljive rezultate. Ovakvim sredinama ne prilazimo samo kao destinaciji koja može pružiti finalna rešenja, već kao izvoru indikatora koje u tradicionalnom pristupu nije moguće detektovati, a koji se daljim radom pretvaraju u strateške šanse. Naš rad baziramo na četiri osnovne crowdsourcing manifestacije:

Crowd wisdom
Zajedničko delovanje pojedinaca različitog iskustva, znanja i afiniteta omogućuje otkrivanje nevidljivih informacija i pronalaženje rešenja koja po svome kvalitetu mogu nadmašiti individualne pristupe, odnosno pomoći u situacijama koje zahtevaju rešavanje problema, donošenje odluka ili predviđanje.

Crowd creation
Upravljanje kreativnim potencijalom mase sa ciljem realizacije aktivnosti čiji je ishod krajnje rešenje koje može imati struktuiranu formu ili predstavljati intelektualni kapital koji omogućuje dalji razvoj, u skladu sa definisanim zadatkom, odnosno problemom koji je ujedno i njegov integralni deo.

Crowd voting
Jedan od najučestalijih oblika crowdsourcing aktivnosti, zahvaljujući kome kolektivni sud mase postaje sredstvo za vrednovanje, filtraciju i različite oblike upravljanja sadržajem.

Crowdfunding
Alternativna forma finansiranja projekata u ranim razvojnim fazama, koja se u potpunosti oslanja na prikupljanje sredstava putem interneta, kroz animiranje potencijalnih korisnika i osoba koje u idejnom konceptu projekta prepoznaju vrednost. 

Tokom planiranja aktivnosti koje će se bazirati na crowdsourcing konceptima, preduzimamo sve korake neophodne za stvaranje efikasnog i produktivnog okruženja u kome će se komunikacija odvijati: 

Analiza crowdsourcing potencijala u kontekstu specifičnih ciljeva
Mapiranje relevantnih javnosti i njihovih onlajn preferencija
Prepoznavanje adekvatnih onlajn kanala i razvoj namenskih alata za komunikaciju
Formiranje otvorenog poziva i facilitacija participativnog procesa
Analiza rezultata i izdvajanje nove vrednosti u formi kreativnih rešenja, odnosno struktuiranih informacija koje imaju trenutnu primenu u strateškom razvoju klijenta.

Poslednje na blogu

(Ne)razumevanje potrošača

Svako ko je bio u prilici da obuče dres klijenta i zaigra u njegovoj tržišnoj utakmici složiće se da je ...

Poseta Ambasade Japana i Japanske poslovne alijanse u Srbiji

Njegova ekselencija ambasador Japana Đunići Marujama i predstavnici Japanske poslovne alijanse u Srbiji, u utorak 23. aprila posetili su Nimma ...

Kada od drveta ne vide voćnjak

Ako ste kao dete sa drugarima krali jabuke u komšijskom voćnjaku, setićete se da ste se svi gurali oko najvećeg ...
TOP