Kada govorimo o END2END modelu komunikacija, mi zapravo govorimo o sistemu integrisanih usluga koje se odnose na svaku fazu u komunikacionom ciklusu, od kreiranja i plasiranja poruke, preko monitoringa i analize njenog dosega i uticaja, do detektovanja kritičnih tačaka, pronalaženja korektivnih faktora, redefinisanja komunikacione strategije i njene operativne implementacije.

END2END komunikacije bazirane su na metodologiji razvijenoj u okviru poslovnog sistema NIMMA HUB koji je projektovan kao inovativan i zaokruženog pristup tržištu informacija i tržišnih komunikacija. Partnerske kompanije, članice NIMMA HUB-a pružaju usluge koje se temelje na dugogodišnjem iskustvu u oblasti medija, medija monitoringa, istraživanja tržišta i javnog mnjenja, poslovnog savetovanja, edukacije, strateškog komuniciranja, razvoja i implementacije logističkih rešenja. 

END2END metodologija

Media monitoring. Detekcija i prikupljanje svih relevantnih medijskih sadržaja predstavlja ključni korak ka sticanju relevantnih saznanja o tome šta javnosti govore. Pravovremenim i sveobuhvatnim raspolaganjem sadržajima ove vrste, stvara se informacioni kapital na osnovu koga je moguće meriti rezultate ukupnih napora u građenju vlastite reputacije.

Analiza. Nakon što su informacije prikupljene, pristupa se njihovoj analizi i uočavanju obrazaca koji ukazuju na načine na koje ciljane javnosti percipiraju određeni subjekat ili temu.

Istraživanje. Prepoznati razlog ne znači i otkriti uzrok. Dubinsko istraživanje bazirano na prethodno detektovanim signalima, omogućuje otkrivanje stvarnih motivacionih faktora i prepoznavanje svih kritičnih tačaka na čijem prevazilaženju je potrebno raditi. Ova faza sintetizuje sva prethodna saznanja otkrivajući nam zašto tako govore o nama.

Strateško planiranje. Nakon dijagnostike i sveobuhvatne analize problema pristupa se planiranju koje obuhvata sve ključne aktivnosti koje je neophodno preduzeti kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi. Strateško planiranje trasira put od osnovne ideje pa sve do trenutka u kome se ostvaruje direktan kontakt sa ciljanim javnostima.

Implementacija operativnih rešenja. U skladu sa prethodno definisanom strategijom, prelazi se na razvoji implementaciju operativnih rešenja. END2END model ima svoju gradivnu, ali i kontrolnu i korektivnu funkciju u svakoj fazi operativnog izvođenja, bez obzira da li se do ostvarenja cilja dolazi integralnim pristupom ili pojedinačnim rešenjima u oblasti poslovnog modelovanja, strateškog komuniciranja, ljudskih resursa ili primene savremenih tehnologija.

END2END usluge

Media monitoring
Media analytics
Market and public opinion research
Strategic planning
Operational solutions and implementation

Saznajte više

Poslednje na blogu

(Ne)razumevanje potrošača

Svako ko je bio u prilici da obuče dres klijenta i zaigra u njegovoj tržišnoj utakmici složiće se da je ...

Poseta Ambasade Japana i Japanske poslovne alijanse u Srbiji

Njegova ekselencija ambasador Japana Đunići Marujama i predstavnici Japanske poslovne alijanse u Srbiji, u utorak 23. aprila posetili su Nimma ...

Kada od drveta ne vide voćnjak

Ako ste kao dete sa drugarima krali jabuke u komšijskom voćnjaku, setićete se da ste se svi gurali oko najvećeg ...
TOP