Planiranje i organizacija procesa komunikacije je jedan od ključnih preduslova za uspešnu kooperativnost u okviru kompleksnih sistema u kojima učestvuju ljudi, organizacije, dobavljači i sve druge strane koje utiču na proizvod ili uslugu, i to od njihove razvojne faze pa sve do susreta sa krajnjim potrošačem.

Ipak, komunikacija je često prepoznata kao jedan od glavnih izazova kako u internim operacijama, tako i u saradnji sa spoljnim partnerima i svim drugim učesnicima u lancu snabdevanja. Ovakva situacija je potpuno razumljiva jer svi oni imaju potrebu za razmenom velike količine informacija, pri čemu ne samo da je važno da njihov protok bude neometan, već i da se u svakom trenutku one emituju na efikasan način koji će istovremeno osigurati da ne dođe do pogrešne percepcije, odnosno situacije u kojoj komunikacija prestaje da bude podrška procesima i postaje otežavajući faktor. Da bi se ovo omogućilo, neophodno je uspostaviti održivu strukturu komunikacionih procesa koji će biti primenjeni kroz ceo lanac snabdevanja, i doprineti povećanju produktivnosti vodeći računa o specifičnim kontekstima i diskursu, bez obzira da li se oni odvijaju u skladištima, distributivnim centima, transportu ili među krajnjim potrošačima.

Prepoznajući potrebu za integrisanim pristupom strateškom komuniciranju na način koji će poštovati pravila kompleksnih ekosistema koji se baziraju na intenzivnoj saradnji i operativnoj sinhronizaciji različitih strana, u saradnji sa partnerima iz Srpskog udruženja profesionalaca u lancu snabdevanja, kreirali smo usluge koje se temelje na dugogodišnjoj ekspertizi i rezultatima u najvećim regionalnim i globalnim poslovnim sistemima, a koje razvoju strateških komunikacija dodaju dodatni nivo izgrađen na osnovama logike tržišta, komunikologije i odnosa sa javnošću.

Supply Chain konsalting

Asistencija u primeni konkretnih operativnih rešenja namenjenih unapređenju lanca snabdevanja i optimizaciji postojećih procesa sa ciljem povećanja efikasnosti i ukupne produktivnosti.

Supply Chain Workshops

Organizacija posebnih događaja i obuka namenjenih podizanju internih kapaciteta i sposobnosti. Sarađujući sa dokazanim stručnjacima i profesionalcima sa dugogodišnjim iskustvom i rezultatima, kreiramo namenske edukativno-interaktivne formate, prenoseći znanje i veštine koje je moguće odmah primeniti u poslovanju.

Saznajte više

Poslednje na blogu

(Ne)razumevanje potrošača

Svako ko je bio u prilici da obuče dres klijenta i zaigra u njegovoj tržišnoj utakmici složiće se da je ...

Poseta Ambasade Japana i Japanske poslovne alijanse u Srbiji

Njegova ekselencija ambasador Japana Đunići Marujama i predstavnici Japanske poslovne alijanse u Srbiji, u utorak 23. aprila posetili su Nimma ...

Kada od drveta ne vide voćnjak

Ako ste kao dete sa drugarima krali jabuke u komšijskom voćnjaku, setićete se da ste se svi gurali oko najvećeg ...
TOP