market comm_

Na bazi desetogodišnje ekspertize, razvijamo komunikacione strategije iz kojih nastaju integrisani odgovori u domenu tržišnih komunikacija.

e2e comm_

Pratimo, analiziramo i istražujemo tržišne pokazatelje, a potom stečena saznanja pretvaramo u stratešku osnovu za razvoj i implementaciju komunikacionih rešenja.

crowdsourcing

Primenjujući crowdsourcing metode pristupamo participativnim online sredinama sa ciljem pretvaranja kolektivnog znanja u struktuirane i merljive rezultate.

blockchain

Učestvujemo u razvoju projekata zasnovanih na blockchain tehnologiji sa ciljem prepoznavanja stvarnih tržišnih potencijala specifičnih proizvoda i usluga.

supply chain

Pružamo podršku kompleksnim sistemima u kojima učestvuju sve strane koje utiču na proizvod ili uslugu od njihove razvojne faze pa sve do susreta sa krajnjim potrošačem.

start_in

Omogućujemo mulitidisciplinarnu podršku u svim oblastima relevantnim za početak poslovanja i stvaranja povoljnog ambijenta za dalji razvoj na teritoriji Republike Srbije.

Blog

Poseta Ambasade Japana i Japanske poslovne alijanse u Srbiji

Njegova ekselencija ambasador Japana Đunići Marujama i predstavnici Japanske poslovne alijanse u Srbiji, u utorak ...
Read More

Kada od drveta ne vide voćnjak

Ako ste kao dete sa drugarima krali jabuke u komšijskom voćnjaku, setićete se da ste ...
Read More

Glasovi u glavi

Kada je 2006. godine u autorskom tekstu za Wired magazin, Džef Houv prvi put upotrebio ...
Read More

Najbolje ribe u gradu

Bez obzira čime se bavite, verovatno ćemo se složiti oko činjenice da nam poslovna svakodnevnica ...
Read More

Intergalaktičko putovanje

Osmisliti idejni i kreativni koncept korporativnog događaja uvek predstavlja izazov jer konačan rezultat ne samo ...
Read More

Da prijatelji ostanu prijatelji

Tržište Srbije je već decenijama ugroženo porastom nezaposlenosti, niskom platežnom moći zaposlenih i njihovom konstantnom ...
Read More
TOP